Mládežnícky zbor

Spoločenstvo

Mládežnícky Zbor Alžbeta

O nás

Sme spoločenstvo mladých ľudí, ktorým je blízka hudba, a preto spievame a hráme na mládežníckych svätých omšiach v nedeľu večer (o 19:00 hod.) Máme medzi sebou rôznych hudobníkov, ale aj spevákov. Nácvik mávajú hudobníci počas týždňa zvlášť a spolu so spevákmi trénujeme dve hodiny pred svätou omšou vo farskom klube. Stále sú vítaní noví ľudia, ktorí môžu obohatiť zbor svojím talentom a originalitou. Neváhaj a príď, tešíme sa na teba. 🙂

Ak máš bližšie otázky, môžeš nás kontaktovať - Mária Pacalajová (0911 379 785)

Farnosť

Služby a spoločenstvá našej farnosti

Mládežnícky zbor
Mladí majú možnosť svojim spevom doprevádzať mládežnícke sv. omše v nedeľu o 19:00 hod. Mládežnícky zbor tiež dáva priestor zažiť spoločenstvo mladých, ktorí žijú svoju vieru naplno
ZISTIŤ VIAC
Miništranti
Miništrovanie je liturgickou službou pri oltári, ku ktorej sú pozvaní všetci chlapci. Priestorom pre hru, priateľstvá aj zlepšovanie sa v službe sú miništrantské stretnutia v piatok po sv. omši.
ZISTIŤ VIAC
Akolyti
Služba akolytu sa vykonáva na základe určenia miestneho kňaza a poverenia diecézneho biskupa. Okrem mnohorakej pomoci pri sv. omšiach akolyti slúžia prinášaním eucharistie starým a chorým
Lektori
Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie, a preto ho majú všetci počúvať s úctou. Lektori sú ustanovení na prednes čítaní zo Svätého písma okrem evanjelia.
Spoločenstvá
Vo farnosti aktívne pôsobia rôzne spoločenstvá: ružencové bratstvo, modlitby otcov, modlitby matiek a iné.