Sviatosť zmierenia

Hriech je predovšetkým urážkou Boha, prerušením spoločenstva s ním. Zároveň narúša spoločenstvo s Cirkvou. Preto obrátenie prináša súčasne Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje sviatosť pokánia a zmierenia.
Katechizmus Katolíckej cirkvi 1661

Kedy je možnosť vyspovedať sa?

Vo farskom kostole:

  • polhodinu pred sv. omšami: pondelok – sobota;
  • v týždni pred prvým piatkom mesiaca – polhodinu pred rannými a hodinu pred poludňajšími a večernými sv. omšami: pondelok – piatok;
  • vo štvrtok pred prvým piatkom mesiaca: medzi 9:00 – 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod. V tento deň je od 15:00 do 16:00 hod. vyhradené prednostné spovedanie detí a mládeže.

V kostole filiálky Lieskovec:

  • polhodinu pred sv. omšami: piatok, nedeľa a prikázaný sviatok;
  • v týždni pred prvým piatkom mesiaca – hodinu pred sv. omšou.

V kostole filiálky Zolná:

  • polhodinu pred sv. omšou: prvá nedeľa v mesiaci.

Pre všetkých veriacich je dostupná služba individuálnej pastorácie, t. j. vyslúženie sviatostí - svätej spovede či svätého prijímania - po osobnom dohovore s kňazom. Svojich starých a chorých príbuzných môžete prihlásiť k pravidelnému i jednorazovému prijatiu sviatostí zmierenia a Eucharistia telefonicky, osobne, e-mailom alebo v sakristii kostola.

Farnosť

Sviatosti

Sviatosť Eucharistie
Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť birmovania
Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť manželstva
Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života.
ZISTIŤ VIAC
Sviatosť zmierenia
Hriech je predovšetkým prerušením spoločenstva s Bohom. Pokánie – obrátenie prináša súčasne Božie odpustenie a zmierenie s Cirkvou, čo liturgicky vyjadruje a uskutočňuje sviatosť zmierenia.
ZISTIŤ VIAC
Pomazanie chorých
Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to sviatosť pomazania chorých.
ZISTIŤ VIAC