Výveska

Výveska

Elektronický „zvonček“

Ďakujeme všetkým, ktorí svoju účasť na živote farnosti prejavujú aj poukázaním finančného milodaru. Pre jednoduchšie prispievanie na údržbu kostolov, fary a celkový chod farnosti môžete využiť elektronický zvonček:

  • IBAN farnosti: SK72 1111 0000 0066 1528 6006
  • QR kód: obrázok (dole) možno jednoducho načítať pomocou mobilnej aplikácie svojej banky.

Za vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Elektronický zvonček QR.jpg

Výveska

Prečítajte si aj...

Farský YouTube kanál

22. januára 2022

Pozývame veriacich k sledovaniu aktivít farnosti na sociálnych sieťach YouTube a Facebook. Ak chcete byť aj takto v kontakte s farnosťou a nechcete, aby vám unikli aktuálne informácie, nastavte si odber YouTube kanála Farnosť Zvolen Mesto a facebook-ovej stránky Farnosť Zvolen-mesto.

Dišpenz od povinnej účasti na omšiach

22. januára 2022

Vzhľadom na pandemickú situáciu zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky. Biskupi trvajú na efektívnom spôsobe rešpektovania náboženskej slobody ako esenciálnej súčasti života spoločnosti, a to aj v pandemickej situácii. Majú nádej, že toto vedomie bude vždy stabilnou súčasťou uvažovania pri podnikaní ďalších krokov smerom k Cirkvi zo strany verejných predstaviteľov štátu.

Elektronický „zvonček“

22. januára 2022

Ďakujeme všetkým, ktorí svoju účasť na živote farnosti prejavujú aj poukázaním finančného milodaru. Pre jednoduchšie prispievanie na údržbu kostolov, fary a celkový chod farnosti môžete využiť elektronický zvonček: farský IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006 QR kód: obrázok možno jednoducho načítať pomocou mobilnej aplikácie svojej banky. Za vašu štedrosť vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame tiež do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.