Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

30. výročie kňazstva

30. výročie kňazstva

V našom Kostole sv. Jána Pavla II., sme začiatkom júla oslávili jedno z dôležitejších výročí – tridsať rokov kňazstva otca Ondreja Šmidriaka, ktorý sa na pár týždňov vrátil domov z misijnej služby v Rusku, kde sa opäť v auguste vrátil. Toto výročie bolo zvláštnou príležitosťou na vyjadrenie vďačnosti a uznania za jeho oddanosť a službu v našej filiálke v Lieskovci.

Tridsať rokov kňazstva predstavuje nielen dlhý časový úsek, ale aj obdobie bohatej služby a oddanosti. Jeho modlitby, sprevádzanie a duchovné vedenie zanechali hlboký dojem na nás všetkých. Pri tejto príležitosti si otec Ondrej pozval kňazov – Mons. Branislava Koppala, Jána Štefanca, SVD, Václava Kociána, ktorí podali svedectvo o svojej ceste stať sa kňazmi. Medzi pozvanými bola aj sestra Filipa, ktorá sa vrátila z misijnej služby v Kórei a ktorá otcovi Ondrejovi aj zaspievala v kórejštine.

Oslavy výročia sa začali spoločnou modlitbou a zhromaždením veriacich, aby vyjadrili svoju vďačnosť za kňazovu službu a prosili o Božie požehnanie do budúcnosti. Modlitba a spoločný duch sú kľúčovými aspektmi osláv výročia kňazstva. Výročie kňazstva bolo tiež sprevádzané darčekmi a prekvapeniami od veriacich. Tieto osobné gestá vyjadrovali našu vďačnosť a lásku ku kňazovi.

Po bohoslužbe bolo pred kostolom pripravené malé pohostenie pre všetkých veriacich, ktorí sa tak mohli podeliť o radostný čas strávený spolu. Bola to nielen príležitosť na dobrý rozhovor a smiech, ale aj na zdieľanie príbehov a spomienok strávených s otcom Ondrejom.

AUTOR: Mária Podhorová FOTO: Jana Spodniaková

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Škola osobnej formácie
Naše spoločenstvo

Škola osobnej formácie

Ondrej Priškin
15. novembra 2023

Pýtali sme sa mladých šofkárov, ako hodnotia ŠOFku - Školu osobnej formácie pre mladých od 16 do 30 rokov, ktorú organizuje Diecézne centrum mládeže Maják v Španej Doline. Čo ti priniesla? Odporúčaš ju iným? Dominika: – spoznanie nových ľudí, seba samej a väčšie spoznanie Boha – odporučila by som ju mladým, ktorí sa zúčastnili Kvetného víkendu a chcú pokračovať ďalej.

Naše leto
Naše spoločenstvo

Naše leto

Magdaléna Turanská
15. novembra 2023

Ako každý rok, tak aj tento sme prázdniny odštartovali spolu na farskom tábore. Detí bolo tentoraz pomenej, no napriek tomu zábava nechýbala. V pondelok sme začali svätou omšou a pokračovali spoločnými hrami v Laniciach. Nasledujúce ráno sme sa odviezli vláčikom do Banskej Bystrice a spoločne vystúpali na Urpín. Tam na nás čakal zábavný program. V stredu sme navštívili arborétum, kde sme aj napriek náročnejším aktivitám prežili spolu opäť krásny deň. Kvôli zlému počasiu sme na ďalší deň museli vymeniť program, a tak sa na cirkevnej škole vo štvrtok uskutočnil karneval. Posledný taborový deň sme plnili po celom meste v tímoch úlohy s rôznymi aktivitami, úspešne vyhodnotili a venovali ceny deťom, no a nakoniec sme celý tábor ukončili svätou omšou v kostole. Myslím, že sme spoločne prežili príjemný čas plný zážitkov a tešíme sa na nové dobrodružstvá s deťmi budúci rok.