Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Deti si privstali

Deti si privstali

Staviteľ sv. František

Od pondelka 4.12. do piatka 15.12. prebiehali v našej farnosti ranné sv. omše ku cti Panny Márie - roráty o 6.00 hod..

V peknom počte sa ich zúčastňovali deti našej farnosti za sprievodu svojich rodičov, ktorí im po sv. omši na fare pripravovali raňajky.

Deti sa v príhovoroch našich kňazov zoznamovali s postavou sv. Františka z Assisi, ktorý pred 800 rokmi postavil prvý živý betlehem.

Celá aktivita viedla k tomu, aby sme aj my počas adventu dokázali pripraviť jasličky pre Ježiška vo svojich srdciach.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že sme aj v tomto roku spoločne s deťmi a ich rodinami prežili krásne a radostné dni adventu a dobre sa pripravili na vianočné sviatky.

Ako prebiehali aktivity?

Prvý deň deti dostali plagát, na ktorý si v každý adventný deň lepili obrázky prijaté počas rorátov. Obrázky (okrem posledných troch) zobrazujú výjavy zo života svätého Františka. Na zadnej strane obrázkov mali deti vytlačené úlohy a otázky na jednotlivé dni.

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Zašli sme na hlbinu
Naše spoločenstvo

Zašli sme na hlbinu

Redakcia
26. decembra 2023

Aj v tomto roku prebiehal vo farnosti Zvolen-mesto 2. ročník kurzu „Objav Krista“. Prihlásilo sa 39 účastníkov. Večerné stretnutia boli zamerané na 5 tém. Každodenná osobná modlitba Počúvanie Boha vo Sv. písme Moc sviatostí Život v moci Ducha Žiť poslanie Cirkvi

Svätá teta a jej neter
Naše spoločenstvo

Svätá teta a jej neter

Zuzana Vandáková
26. decembra 2023

Dve blízke svätice: Alžbeta a Margita. Svätú Alžbetu Uhorskú pozná iste každý náš farník. Ale počas tohtoročných hodov sme mohli viac spoznať aj jej neter – svätú Margitu Uhorskú. Príbeh svätej Alžbety Uhorskej je úzko spätý s naším mestom. Predpokladá sa, že svätá Alžbeta určitý čas žila vo Zvolene spolu so svojím otcom Ondrejom II., uhorským kráľom z rodu Arpádovcov. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave alebo v Maďarsku. Ako štvorročnú ju sľúbil jej otec za manželku Ľudovítovi, synovi Hermana, durínskeho grófa a poslali ju na hrad Wartburg a Eisenach. Hoci po smrti matky a grófa Hermana vládla jeho matka Žofia, ktorej prekážala Alžbetina láska voči chudobným, skromnosť aj čnosti, Ľudovít sa jej veľmi zastával a vážil si jej čnostný život. V roku 1221 si ju vzal za ženu, Alžbeta mala vtedy štrnásť rokov. Spolu mali tri deti: Hermana, Žofiu a Gertrúdu.