Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Miništranti na chate

Miništranti na chate

“Ten guláš bol teda výborný!” “Kto ho varil?” “No predsa náš pán diakon Martin!”

Skutočne. Pán diakon sa ukázal obratný nielen v reči, ale aj s varechou v ruke. Boli sme potešení jeho prítomnosťou na chate, nielen tým, že nám dobre varil, ale aj jeho chuťou debatovať s nami o duchovných témach, pre nás zaujímavou formou.

Letné sústredenie miništrantov na lesníckej chate v Pliešovciach sa stalo naozaj nezabudnuteľným zážitkom. Mali sme to šťastie, že sme mohli tráviť čas pri neďalekom jazere, kam sme sa pravidelne chodievali kúpať.

Počasie nám priaznivo prialo, čo nám pridalo na radosti a nadšení. Vrcholom nášho pobytu bolo slávenie svätej omše v prístrešku chaty s novým pánom kaplánom Jožkom. Sústredenie nám umožnilo spoznávať sa pravdivo v reálnych situáciách – ranné vstávanie, utieranie riadov, stavanie bunkrov, nosenie dreva na opekačku, umenie prehrávať v hre či prekonať strach.

Verím, že tieto zážitky nám poslúžia ako inšpirácia pri budovaní silnejšej komunity miništrantov v našom kostole. “Dáme chatu aj v zime?” “Jasné!!!”

AUTOR: Ondrej Priškin FOTO: Filip Caudt

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Škola osobnej formácie
Naše spoločenstvo

Škola osobnej formácie

Ondrej Priškin
15. novembra 2023

Pýtali sme sa mladých šofkárov, ako hodnotia ŠOFku - Školu osobnej formácie pre mladých od 16 do 30 rokov, ktorú organizuje Diecézne centrum mládeže Maják v Španej Doline. Čo ti priniesla? Odporúčaš ju iným? Dominika: – spoznanie nových ľudí, seba samej a väčšie spoznanie Boha – odporučila by som ju mladým, ktorí sa zúčastnili Kvetného víkendu a chcú pokračovať ďalej.

Naše leto
Naše spoločenstvo

Naše leto

Magdaléna Turanská
15. novembra 2023

Ako každý rok, tak aj tento sme prázdniny odštartovali spolu na farskom tábore. Detí bolo tentoraz pomenej, no napriek tomu zábava nechýbala. V pondelok sme začali svätou omšou a pokračovali spoločnými hrami v Laniciach. Nasledujúce ráno sme sa odviezli vláčikom do Banskej Bystrice a spoločne vystúpali na Urpín. Tam na nás čakal zábavný program. V stredu sme navštívili arborétum, kde sme aj napriek náročnejším aktivitám prežili spolu opäť krásny deň. Kvôli zlému počasiu sme na ďalší deň museli vymeniť program, a tak sa na cirkevnej škole vo štvrtok uskutočnil karneval. Posledný taborový deň sme plnili po celom meste v tímoch úlohy s rôznymi aktivitami, úspešne vyhodnotili a venovali ceny deťom, no a nakoniec sme celý tábor ukončili svätou omšou v kostole. Myslím, že sme spoločne prežili príjemný čas plný zážitkov a tešíme sa na nové dobrodružstvá s deťmi budúci rok.