Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Škola osobnej formácie

Škola osobnej formácie

Pýtali sme sa mladých šofkárov, ako hodnotia ŠOFku - Školu osobnej formácie pre mladých od 16 do 30 rokov, ktorú organizuje Diecézne centrum mládeže Maják v Španej Doline.

Čo ti priniesla? Odporúčaš ju iným?

Dominika:

– spoznanie nových ľudí, seba samej a väčšie spoznanie Boha – odporučila by som ju mladým, ktorí sa zúčastnili Kvetného víkendu a chcú pokračovať ďalej.

Monika:

– priniesla mi nové a hlbšie priateľstvá, možnosť vzdelávať sa v našej viere a duchovne načerpať, pomáha mladým vedieť sa prekonať, vyjsť zo svojej komfortnej zóny a niečo nové sa naučiť.

Maťka:

– ŠOFku hodnotím veľmi pozitívne, každý víkend mi priniesol niečo nové, celkovo určite veľa nových hlbokých kamarátstiev, duchovné načerpanie a oddych. – odporučila by som ju všetkým mladým ľudom, najmä tým, ktorí chcú žiť svoju vieru obklopení ľuďmi s rovnakými hodnotami.

Patrik:

– keď môj brat doma rozprával o ŠOFke, vždy ma to zaujalo. Tak som sa prihlásil aj ja. Neľutujem. Okrem seba som spoznal aj Pána. Zistil som, že Boh nechce, aby sme len dodržiavali Zákon, ale chce, aby sme žili láskou, a že BOH=LÁSKA a je v každom z nás. A teda počas 7 víkendov som objavil, že mám dar komunikovať s ľuďmi, ktorý som si dovtedy neuvedomoval, a teraz viem, ako cezo mňa Pán koná v maličkostiach. – čiže jednoznačne, ak chceš objaviť svoje dary a spoznať lásku, CHOĎ!

Ondrej:

– pochopil som, ako žiť vieru aj v prostredí, ktoré nemá kresťanské hodnoty. – ak niekto váha, nech to skúsi. Aj ja som váhal a teraz dokonca pokračujem v nadväzujúcom ročníku Animátorskej školy.

Škola osobnej formácie 2023/2024 – je kurz zameraný na osobnostný rast a prehĺbenie viery. Na absolvovanie tohto kurzu nepotrebuješ túžbu slúžiť iným, nemusíš sa stať animátorom. Stačí, ak chceš ešte viac objaviť Krista a žiť s ním, spoznať seba samého, zažiť spoločenstvo – jednoducho “Pohnúť seba” – tým správnym smerom, smerom k nebu.

DCM – diecézne centrum mládeže, je cirkevná organizácia založená v roku 1999 biskupom Mons. Rudolfom Balážom, ktorá sídli v Španej Doline. Cieľom DCM je pomôcť mladým ľuďom plnohodnotne prežiť svoj život v láske a zodpovednosti voči sebe samým a iným.

Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Viac informácii získaš na www.dcmmajak.sk.(link)

AUTOR: Ondrej Priškin

Naše spoločenstvo

Ostatné príspevky

Naše leto
Naše spoločenstvo

Naše leto

Magdaléna Turanská
15. novembra 2023

Ako každý rok, tak aj tento sme prázdniny odštartovali spolu na farskom tábore. Detí bolo tentoraz pomenej, no napriek tomu zábava nechýbala. V pondelok sme začali svätou omšou a pokračovali spoločnými hrami v Laniciach. Nasledujúce ráno sme sa odviezli vláčikom do Banskej Bystrice a spoločne vystúpali na Urpín. Tam na nás čakal zábavný program. V stredu sme navštívili arborétum, kde sme aj napriek náročnejším aktivitám prežili spolu opäť krásny deň. Kvôli zlému počasiu sme na ďalší deň museli vymeniť program, a tak sa na cirkevnej škole vo štvrtok uskutočnil karneval. Posledný taborový deň sme plnili po celom meste v tímoch úlohy s rôznymi aktivitami, úspešne vyhodnotili a venovali ceny deťom, no a nakoniec sme celý tábor ukončili svätou omšou v kostole. Myslím, že sme spoločne prežili príjemný čas plný zážitkov a tešíme sa na nové dobrodružstvá s deťmi budúci rok.