Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo

Najnovšie články

Majáles a Juniáles

Majáles a Juniáles

Dominika Nociarová
26. júla 2023

Dňa 26.5. sa v Jedálni u svätého Jakuba uskutočnil ďalší ročník nášho farského majálesu pre mladých. Bol to večer plný zábavy, tancovania a, samozrejme, aj dobrého jedla. Pomedzi tanečné kolá boli rôzne vystúpenia mladých a tiež rôzne aktivity. Nesmeli chýbať ani typické zvolenské tančeky, tombola a srdiečkový tanec. Celý majáles bol ladený do témy Country, a preto aj samotné kostýmy prispeli k veľmi veselej atmosfére. Myslím si, že všetci si to užili a za svitania sa vracali domov spotení od tanca a so svalovkou na nohách. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto vydarenej akcie.

Majáles a Juniáles
Naše spoločenstvo

Majáles a Juniáles

Dominika Nociarová
26. júla 2023

Dňa 26.5. sa v Jedálni u svätého Jakuba uskutočnil ďalší ročník nášho farského majálesu pre mladých. Bol to večer plný zábavy, tancovania a, samozrejme, aj dobrého jedla. Pomedzi tanečné kolá boli rôzne vystúpenia mladých a tiež rôzne aktivity. Nesmeli chýbať ani typické zvolenské tančeky, tombola a srdiečkový tanec. Celý majáles bol ladený do témy Country, a preto aj samotné kostýmy prispeli k veľmi veselej atmosfére. Myslím si, že všetci si to užili a za svitania sa vracali domov spotení od tanca a so svalovkou na nohách. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto vydarenej akcie.

Pán kaplán Martin Ščúry
Naše spoločenstvo

Pán kaplán Martin Ščúry

Martin Ščúry
26. júla 2023

Bol výraznou súčasťou všetkých troch rokov môjho pôsobenia vo Zvolene. Viditeľne vďaka programu (duchovným cvičeniam) Exodus 90, ktorý je výzvou oslovujúcou čoraz väčší počet mužov vo svete, na Slovensku i v našej farnosti. (U nás v určitej podobe aj nemálo žien.) Najskôr som mal možnosť duchovne sprevádzať miestnu priekopnícku skupinu mužov, ktorí sa rozhodli opustiť komfortnú zónu a nasledovať „Kristovu cestovnú mapu modlitby, bratstva a askézy“ v náročných pandemických časoch. Ďalší rok som už putoval aj ja (síce nie vo farskej fraternite). Významným sa stal tretí rok, keď nielen narástol počet „exotov“ (žartovný názov účastníka programu), ale pre mňa osobne tvorením jednej fraternity s miestnymi mužmi. Exodus však nebol len programom, ale aj realitou. Významným exodom bola rozlúčka s jedným z najväčších formátorov miestnej farnosti Mons. Vojtechom Nepšinským. Tento exodus sprevádzal príchod súčasného dekana Jozefa Krausa. Obom patrí vďaka za možnosť čerpať z ich dlhoročných pastoračných skúseností. Podobne personálnym exodom bol odchod diakona Michala, s ktorým sme strávili krásny čas spoločného spoznávania zvolenského farského života. A teraz nastáva môj osobný exodus zo Zvolena.

Krátke správy
Naše spoločenstvo

Krátke správy

Jana Krajčíková
26. júla 2023

Vigílna svätá omša Zoslania Ducha Svätého V sobotu 27. mája sa začala vo zvyčajnom čase, ale trvala o čosi dlhšie. Bola sprevádzaná spevom nášho mládežníckeho zboru a čítaniami v rôznych svetových jazykoch, napr. aj v kórejčine. Obnova farských ľudových misií Všetky sväté omše od stredy 14. 6. mali misionári – redemptoristi. Sväté omše s misijnými kázňami trvali o niečo dlhšie, ale naše duše načerpali novú duchovnú posilu. V piatok o 10.00 bola svätá omša s možnosťou prijať pomazanie chorých. Slávnosť Božieho tela Zvolenský park Ľudovíta Štúra sa v druhú júnovú nedeľu zaplnil deťmi a veriacimi. Presun sviatku Najsvätejšieho tela a krvi bol v našej farnosti zo štvrtku na najbližšiu nedeľu. Svätej omši predsedal prof. Anton Adam. V homílii sa oprel o encykliku Jána Pavla II. o Eucharistii pod názvom: Cirkev žije z Eucharistie. „Eucharistia je hodná našej pozornosti práve preto, že Eucharistia je v strede Cirkvi. A my si dnes pripomíname tento veľký dar. Ba viac ako pripomíname, uvedomujeme si podstatnú pravdu nášho kresťanského života a našej viery. Je to Ježiš, ktorý nás zhromažďuje a zjednocuje. A je to Ježiš, ktorý sa stretáva s nami, aby sme mali život. Aby sme ho mali v plnej miere, aby tento život neostával pre čas, ale bol naveky.“ Ďalej vo svojej kázni prítomných pozval položiť si otázku: „Kým je pre mňa Ježiš, práve k Eucharistickému tajomstvu, ako prijímam Ježiša a vlastne, prečo ho prijímam?“ Ďakujeme Mestu Zvolen za možnosť slávenia Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Parku Ľudovíta Štúra a najmä ochotným veriacim za obetavú prípravu liturgickej slávnosti. Osobitné poďakovanie patrí kostolníčke sr. Antonelle, farskému zboru a hudobníkom pod vedením p. Rybana a p. Černáka, koordinátorke p. Korbašovej a technickému zabezpečeniu p. Výboha.

Lamačské chvály
Naše spoločenstvo

Lamačské chvály

Alžbeta Paulíková
24. decembra 2022

Známa gospelová skupina Lamačské chvály organizuje každý piatok chválové večery. Často bývajú len online formou, jeden piatok však zavítali aj do Zvolena, kde v kostole sv. Dominika spestrili večernú svätú omšu a po nej spoločenstvo Dismas povzbudilo veriacich svojimi svedectvami. Do kostola sv. Dominika vo farnosti Zvolen – Západ prišli jeden októbrový piatok stovky veriacich, ktorí chceli zažiť spoločenstvo, modlitbu, chvály a vypočuť si povzbudivé svedectvá. Toto všetko mohli prežiť spolu s členmi gospelovej skupiny Lamačské chvály, ktorí po svätej omši zaspievali známe kresťanské piesne. Radosť zo spoločného večera vyjadril aj líder skupiny Braňo Letko: „Dnes sme mali takú túžbu len sa stretnúť. My sme ani netušili, že toto je miesto, kde sa zmestí tak veľa ľudí, ale to, že sme všetci mohli spoločne vstúpiť do modlitby, to bolo úžasné. A to, čo ma najviac dostalo, bolo, keď páter otvoril Bohostánok a celý kostol si len kľakol a všetci sme spievali Pánovi, to bolo niečo super. Najlepší režisér je len jeden a to je náš Boh.“

Svätí bližšie k veriacim
Naše spoločenstvo

Svätí bližšie k veriacim

Alžbeta Paulíková
24. decembra 2022

Dominikáni na Západe rozbehli aktivitu, v ktorej veriacim predstavujú životy svätých. Vždy na úvod nového týždňa vystavia v Kostole sv. Dominika relikviu svätého alebo blahoslaveného, aby sa každý, kto tento chrám navštívi, mohol zastaviť, pomodliť a uctiť si tohto svätého a spoznať tak ďalšieho nebeského priateľa. Dominikánska provincia na Slovensku má bohatú zbierku relikvií. Každý pondelok po svätej omši a spoločnej modlitbe vešpier môžu preto veriaci vo farnosti Zvolen Západ bližšie spoznať život jedného svätého. Jeho relikviu vystavia na celý týždeň k verejnej úcte a osobnej modlitbe. S takýmto nápadom prišiel páter Rafael Tresa OP, ktorý sa už po vstupe do rehole zaujímal o relikvie svätých a blahoslavených. Verí, že keď veriaci lepšie spoznajú konkrétneho svätého, nájdu v ňom priateľa, pomocníka či inšpiráciu do svojho osobného života, aby mohli svoj kresťanský život žiť naplno. „Každý svätec je evanjelium v praxi.

Sekierska rodina
Naše spoločenstvo

Sekierska rodina

Veronika Plichtová
24. decembra 2022

Čas svedectiev Počas jednej septembrovej nedele sme mohli v Kostole Božského Srdca Ježišovho zazrieť neznáme tváre. Speváci tiež boli akísi cudzí. Mladí ľudia, celé rodiny sa usmievali na nás domácich, niektorí v košeliach, niektorí v žltých mikinách alebo v bundách s nápisom Jesus Army (Ježišova armáda). Až počas homílie sa nám predstavil Michal zo spoločenstva Dismas. Predstavil krátko toto spoločenstvo a pozval všetkých na modlitby chvál a pár svedectiev po svätej omši. Kostolík zostal taký poloplný. Menšie deti behali vonku a my sme mohli počúvať Michalove svedectvá. On sám je vychovávateľom vo väznici. Dokázal nám za chvíľu priblížiť činnosť „misionárov“ v tomto priestore. Je úžasné, ako Boh koná cez ľudí aj na takýchto miestach. Celé spoločenstvo má aktívnu časť, ľudí, ktorí priamo navštevujú väznice, ale aj druhú časť, v ktorej sú tí, ktorí ich činnosť sprevádzajú modlitbami. Pri rozprávaní o obráteniach a božích zásahov do životov väzňov mali mnohí z nás zvláštny pocit. Možno smútku, ľútosti, zrazu sa bežné starosti v rodinách, v práci zdali smiešne a malicherné. Veľká vďaka za svedectvá, povzbudenia a modlitby chvál!